Termální lázně Veľký Meder Slovensko

Veľký Meder okolí - Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo, je původně projektované a stavěné jako součást Soustavy vodních děl Nagymaros  Gabčíkovo. Vodní dílo Gabčíkovo leží na řece Dunaj poblíž Bratislavy, hlavního města Slovenska.

Dunaj jako druhá nejdelší řeka Evropy představuje vodní cestu, jejíž význam jako plavební cesty stoupl aktivací průplavu Rýn - Mohan - Dunaj. Úměrně tomu narostly požadavky na vytváření odpovídající plavební dráhy, na brodových úsecích zejména prohlubováním koryta a uzavíráním vedlejších ramen. Výstavbou Vodního díla Gabčíkovo bylo eliminovaných 7 brodových úseků, zvýšily se cestovní rychlosti, byla odstraněna plavební úžina při Bagomeri a byly vytvořeny příznivé plavební hloubky v bratislavském přístavu.

Vodní dílo Gabčíkovo dále zajišťuje plynulou celoroční plavbu, poskytuje elektřinu v množství cca 8% roční spotřeby Slovenské republiky, stabilizuje koryto Dunaje a vytváří podmínky pro ochranu. Účelem Vodního díla je především ochrana před povodněmi, které na přilehlém území Dunaje již víckrát způsobily katastrofické záplavy. Přispělo však i k stabilizaci a ochraně vnitrozemské delty Dunaje a přineslo i možnosti pro rekreační rozvoj celého přilehlého území.
Městečko Veľký Meder leží uprostřed Evropy v blízkosti hranic s Rakouskem a Maďarskem. Pro možnosti ubytování klikněte ZDE.

Ve Vodním díle Gabčíkovo se zrcadlí schopnost člověka sladit své zájmy s potřebami přírody.
Vyhlídkové plavby lodí z Gabčíkova. Vyhlídkové plavby lodí Ondava v Gabčíkovu pro návštěvníky připravili 2 programy okružních plaveb a 4 vyhlídkové plavby do Čunova, Štúrova, Ostřihomi nebo do Budapešti. Je možné uspořádat na lodi i bankety, oslavy životních jubileí, recepce, svatby.

Vodní díla Gabčíkovo bylo původně navrženo a postaveno jako součást rámců vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji. Nachází sa v blízkosti Bratislavy, hlavního města Slovenské republiky. Město se nachází ve středu Evropy blízko hranic s Rakouskem a Maďarskem. 
Účelem vodního díla je především ochrana před povodněmi, který víckrát způsobil Dunaj. Dále voda poskytuje elektřinu v množství cca 8% roční spotřeby Slovenské republiky, stabilizaci Dunaje a vytváří podmínky pro ochranu vnitrozemské delty Dunaje a rekreačních příležitostí pro rozvoj přilehlého území . Ve vodním díle Gabčíkovo se odráží schopnost člověka sladit své zájmy s potřebami přírody. Přijďte se podívat, jste vítáni ze strany pohostinných lidí i krásné přírody.

Vodní dílo Gabčíkovo

View Larger Map
Znáte termály Veľký Meder?
1) Ideální místo pro léčení pohybového ústrojí.
2) Ideální místo pro cyklisty, rodiny s dětmi a důchodce. Nejvíce slunečních dní na Slovensku Vám vždy zpříjemní Vaši dovolenou ve Veľkém Mederu.
3) Jeden den si odskočte na výlet do starobylého města Gyor, Komárno, navštivte blízké hlavní města Budapešť, Bratislava nebo Vídeň.
4) Pobyty, akce a ubytování máte bez zprostředkovatele za nejlepší ceny.